پد توله سگ

  • Puppy Pads

    پد توله سگ

    ایده آل برای نژادهای بزرگتر ، سگهای چندگانه یا مدت زمان طولانی در داخل منزل - پد های تمرینی کربن فعال با اندازه غول پیکر برای نژادهای بزرگ یا سگ های مختلف بسیار مناسب هستند ، و سطح وسیع تری نسبت به توله سگهای معمولی را پوشش می دهند.

    میله های چسبنده گوشه ای از جلوگیری از لغزش جلوگیری می کنند- جای هیچ گونه نگرانی در مورد لیز خوردن و لغزش این لنت های توله سگ در سطح زمین وجود ندارد. زبانه های گوشه ای چسب دار این پد های توله سگ را در جای خود نگه می دارند
    لایه های محافظ و قفل پلاستیکی ضد نشت از کف و فرش محافظت می کند.